banner_success_stories_955x231.jpg

2019

EQUINOX 800 Хүрэл зэвсгийн үеийн олдвор

EQUINOX 800

April 12, 2019 03:30am

equinox 800.jpg

Сайн байна уу ? Миний нэрийг Батболд гэдэг Баянхогор аймагт амьдардаг.Би EQUINOX 800 металл болон алт элрүүлэгчийн Монголд хамгийн анхны хэрэглэгч юм. Энэхүү хүрэл зэвсгийн үеийн олдворыг EQUINOX 800 аар олсон хамгийн анхны олдвор бөгөөд Миний хувьд маш их үнэ цэнтэй олдвор юм. Энэхүү хүрэл зэвсгийн үеийн олдвор нь Монгол нутагт хүрлийн үйлдвэрлэл НТӨ III мянганаас эхэлсэн байна. I үед өргөн дэлгэрч НТӨ I мянганы эх хүртэл үргэлжилжээ. Хүрэл эдлэлд зэс 90% болон цагаан тугалга 10% ордог байна. Хүрлийг хайлж цутгаж эдлэл хийдэг байжээ.

My name is Batbold, in Bayankhongor province. I am EQUINOX 800, the first user in Mongolia, a metal and gold protector. This bronze weapon is the earliest finds of EQUINOX 800 and is a great find for me. This Bronze Age discovery has begun in Mongolia from bronze production in the third millennium BC. At that time, I grew up in the first millennium BC. Bronze articles contain 90% copper and tin 10%. The bronze was melted and melted.

EQUINOX FINDS RELICSEQUINOX FINDS RELICS

Boldoo - Bayanhongor Aymag, Mongolia

Comments

To make comments you must be logged in, please note comments will not display immediately due to moderation

No Comments
Back to List